Telenjiektazi / Retiküler varisler

 


 

 

Varis neden oluşur?

ipli

 • Varisin neden olduğu kesin şu an için bilinmiyor, Ancak bilinen:

– Varise Genetik yatkınlık  varsa  varis olma olasılığı artıyor.

– Geçirilmiş Derin Ven Trombozu-DVT, öyküsü varsa, varis gelişebilir

 • Ayakta uzun süre kalanlarda varise yatkınlık da varsa varis ortaya çıkacaktır
 • Kilolu insanlarda varis olduğu gibi zayıf olanlarda da varis olabilir
 • Topuklu giyme, bacak bacak üstüne atma, güneşe çıkma gibi nedenler çok speküle edilse de varise neden olduklarına dair bilimsel bir kanıt yoktur.

Telenjiektaziler

(Spider Veins – Kılcal Veya Örümcek Damarlar)

ve

Retiküler Varisler

neden

Neden oluşurlar?

 • Telenjiektazi ve Retiküler varislerin genellikle hormonal değişikliklere bağlı olarak, hamilelik, Oral kontraseptif kullanımı gibi durumlarda ortaya çıkıp artıp azaldığı düşünülür
 • Bazen altta yatan sebep, yüzeyel toplardamarlarda tüm damar boyunca veya segmenter venöz yetmezliğe  bağlı   olabilir

Telenjiektaziler

(Spider Veins – Kılcal Veya Örümcek Damarlar)

ve

Retiküler Varisler 

77Şikayet:

 • Telenjiektazi ve retiküler varisler genelde görüntü bozukluğu ve bazen kadınlarda adet döneminde hassasiyete neden olabilirler.
 • Varis şikayeti olanlar genellikle bacak ağrılarını bu damarlara bağlayarak doktora başvururlar, çok doğru olmayabilir.

Telenjiektaziler

Telenjiektaziler :  (Örümcek damarlar-Spider Nevi-Kılcal damarlar)

cilt içinde olan çok ufak kılcal damarlardır      

telen.01

Telenjiektaziler

Bazı hastalarda yalnızca kılcal damarlar görünür.

Telenjiektaziler

Bazı hastalarda kılcal damarların nedeni altta yatan

ana yüzeysel damar yetmezliğidir,

öncelikte ana kaçağın tedavi edilmesi gerekir.

 

Telenjiektaziler

Ayak bileği ve ayakta artmış kılcal damarlanma

(corona phlebectatica veya ankle flare)

Bazı hastalarda kılcal damarlar katman katman olabilir:

Matting Telenjiektazi

Retiküler varis

retikuler1

Retiküler varisler:  Ciltaltında, çapı 4 mm’den küçük, kılcallardan

biraz daha büyük,

pakelerden daha ufak, kıvrımlı yeşil damarlardır

Retiküler varis

Bazılarında daha geniş, yeşil damarlar  görünür.

Retiküler varis

Bazılarında  bu yeşil damarlar retiküler varislerden

daha geniştir(ufak pakeler)

Retiküler varis

Bazı hastalarda kılcal damarların yanında yeşil damarlar da görünür.

Variste Tanı Nasıl Konulur?

Treatment-Options

 • Her hastada varislerin görünüşü, neden olduğu şikayetler, klinik bulgular farklıdır
 • Her hastada varislerin kaynağı, nedeni de farklıdır
 • Her hastada varisin tıbbi nedenle tedavisi gerekmeyebilir

Variste Tanı Nasıl Konulur?

tani2             tani2.1

 • Hangi hastada hangi varisin tedavi edilmesi gerektiğine hastanın öyküsü, fizik muayene ile birlikte yapılan Duplex Ultrason (renkli damar ultrasonu) incelemesi sonrasında doktorunuz tarafından karar verilir.
 • Muayene ve duplex inceleme(renkli damar ultrasonu) sonucunda tek seansta  sizde hangi tür varisi olduğunun tanısı konulur ve tedavi planı, nasıl yapılacağı konularında ayrıntılı bilgi verilir.

duplex001

Telenjiektazi ve Retiküler varisler için Tedavi öncesi Renkli Doppler inceleme 

(Damar Ultrasonu) neden gereklidir?

Telenjiektazi ve retiküler varisler muayenede görülmelerine karşın, sadece bu tür varisleri olan her 4 hastadan 1 tanesinde altta yatan sebep, ana yüzeyel toplardamarlarda veya yandallarda tamamen veya bölgesel venöz yetmezlik olabilir.

Altta yatan venöz yetmezlik varsa bir şekilde bu yetmezliğin öncelikle ortadan kaldırılması gerekebilir. Aksi halde yapılan tedavi sonrası kılcal damarların tekrar olasılığı artar

Muayene ve beraber yapılacak olan Duplex Ultrason inceleme ile toplardamar yetmezliği olup olmadığı tek seansta kolaylıkla anlaşılabilir, tedavi planı yapılır, her hasta için ayrı ayrı en uygun tedavi yöntemi veya kombinasyonuna karar verilir.

Variste Tanı Nasıl Konulur?

Duplex Ultrason İnceleme

tani3.1Duplex inceleme, varis için ayakta yapılır.
Hasta ayakta dururken toplardamar 2 boyutlu yapısı incelenir,
kaçak olan damarın çapları ölçülür,
tedavi gerekiyorsa hangi tür tedavinin en uygun olduğuna karar verilir.
tani3

Variste Tanı Nasıl Konulur?

Duplex Ultrason İnceleme

Hasta ayakta dururken toplardamar 2 boyutlu yapısı incelenir, damar çapları ölçülür.
tani4 tani4.1

Variste Tanı Nasıl Konulur?

Duplex Ultrason İnceleme

Baldırınız sıkılıp bırakılır ve toplardamarda geriye doğru kan kaçağı varlığı, kaçak varsa süresi belirlenir.
tani2      tani5

Variste Tedavi Seçenekleri

İlaç Tedavisi?

pills

•Varisler için ağızdan alındığında veya sürüldüğündeVarisleri ortadan kaldıran, etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir ilaç tedavisi olmadığı gibi telenjiektazi ve retiküler varisler için de bilinen, bilimsel olarak kabul edilmiş bir ilaç tedavisi yoktur!

Variste Tedavi Seçenekleri
Varis çorabı

Varisleri ortadan kaldırmazcorap

 • Telenjiektazi ve Retiküler varislere yönelik Skleroterapi ve Pake eksizyonu sonrasında yalnızca damarlar üzerine baskıyı arttırmak, Sonucun daha iyi olması amacıyla kullanılırlar
 • Tedavi  bitiminden sonra kullanılmalarına gerek yoktur.

Variste Tedavi Seçenekleri
Skleroterapi

                                      (iğne  tedavisi)

Skleroterapi2skleoterapyDerin ve/veya Ana yüzeyel damarlarda kaçak olmadığı(Trunkal Venöz Yetmezlik)  veya Trunkal Venöz Yetmezliğin/Kaçağın bir şekilde ortadan kaldırıldığı durumlardan sonra yalnızca “kozmetik amaçlı” yapılan tedavi türüdür

Skleroterapi yan etki profili nispeten düşük, damarı kurutan ilaçların damar içine verilmesi ile söz konusu damarların kurutulması yöntemidir.

Yaklaşık 50 yıldır uygulanan bir işlemdir.

Tek seansta bitmez, genellikle en az 2 seans yapılması gerekir. 

Skleroterapi3

Variste Tedavi Seçenekleri

 

Foam Skleroterapi (iğne ile köpük tedavisi)

Skleroterapi2

Damarı kurutan ilaçların damar içine, havayla karıştırılarak verilmesiile söz konusu damarların kurutulması yöntemidir.

foamab2

Variste Tedavi Seçenekleri

Mini Pake eksizyonları

 • altta yatan ana yüzeyel yetmezlik olmadığında veya ortadan ameliyat veya girişimlerle kaldırıldığı durumlarda,  Skleroterapi sonrası istenmeyen, bazen kalıcı da olabilen renk değişikliği riskini almamak veya azaltmak için 4mmden büyük damarların küçük kesilerden çıkartılması işlemidir
 • Damarlar çok ufak kesilerden çıkartılır
 • Tercihen sedasyon altında (uyku hali verilerek)  yapılır
 • Kozmetik sonuçları başarılıdır
 • Telenjiektaziler ve retiküler varisler için tamamlayıcı Skleroterapi de aynı seansta yapılabilir.


Variste Tedavi Seçenekleri

Deri lazeri (Dermolazer ablasyon)

treatment

2

Bazı varisler için dışarıdan lazer enerjisi ile ciltaltı ve içindeki telenjiektazilerin (kılcal damarların) kurutulması işlemidir.

Retiküler varis ve pakeler(büyük, boğum boğum olan damarlar)  için uygun yöntem değildir!

Genellikle uzun seanslar gerektirir.

Variste Tedavi Seçenekleri
Cilde Radyofrekans

lazer1Radyofrekans ile ciltaltı ve içindeki kılcal damarların kurutulması işlemidir.

radyofrekansDermolazer için de uygun olan telenjiektaziler(kılcal damarlar) için uygundur.

Retiküler varis ve pakeler(büyük, boğum boğum olan damarlar)  için uygun yöntem değildir!

Telenjiektaziler (Spider Veins – Kılcal Veya Örümcek Damarlar) ve Retiküler Varisler Tedavilerin yan etkileri var mıdır?

 • Varislere yönelik her tedavinin, her yöntemin, tıbbın tüm konularında olduğu gibi uygulama kolaylığı, zorluğu, işlem uzunluğu (seans süresi ve sıklığı), sonuçların memnun edip etmemesi, işleme özgü yan etkileri ve mali yönlerden birbirlerine avanjaj ve dezavantajları mevcuttur.
 • Ancak genel olarak güvenli işlemlerdir, yan etkiler çok az oranda görülür
 • Hastaların  büyük çoğunluğu sonuçlardan farklı oranlarda da olsa memnun kalır.

Varis

SLIDER 4

 • İster Mini Pake eksizyonu, ister Skleroterapi-Foam Skleroterapi yapılsın, hastalar işlem sonrası evine yürüyerek gider
 • İşlem sonrası hastalar günlük hayatlarına devam eder
 • Hastaların yaklaşık 2 hafta varis çorabı kullanması gerekir.

Varis

 • Varis genetik eğilim gösterdiğinden hangi tür tedavi yapılırsa yapılsın, yapılan işlemler sonrası bir daha varis olmayacağı anlamına asla gelmez
 • Tıpta hiçbir işlem risksiz olmadığı gibi bu işlemlerin de riskleri vardır ancak genel olarak güvenli işlemlerdir
 • Her işlemin kendine özgü avantaj ve dezavantajları mevcuttur ancak sonucu genellikle hastaları memnun eden işlemlerdir.

Hangi tür tedavi yapılırsa yapılsın esas olarak bilinmesi gereken:

exclamation

 • Tedavi sonucu ileride bir daha varis olmayacağı anlamına asla gelmez ama genellikle hastalar sonuçtan memnun kalırlar
 • Kozmetik varis tedavilerini, hangi şekilde olursa olsun, sigorta şirketleri genel olarak karşılamaz.