Variste Tedavi Seçenekleri – Mini Pake eksizyonları

  • altta yatan ana yüzeyel yetmezlik olmadığında, Skleroterapi sonrası istenmeyen, bazen kalıcı da olabilen renk değişikliği riskini almamak veya azaltmak için >4mm lik damarların küçük kesilerden çıkartılması işlemidir
  • Damarlar çok ufak kesilerden çıkartılır
  • Tercihen sedasyon altında (uyku hali verilerek)  yapılır
  • Kozmetik sonuçları başarılıdır
  • Telenjiektaziler ve retiküler varisler için tamamlayıcı Skleroterapi de aynı seansta yapılabilir.

Geri    ileri