Hakkımda

deniz2

İstanbul Tıp Fakültesi: 1994 mezunu

Görele Devlet Hastanesi Acil Servis hekimliği: 1994-1996

Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde Aile Hekimliği asistanlığı: 1996-1997

Genel Cerrahi İhtisası, Marmara Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilimdalı: 1997- 2002

 “United States Medical Licencing Examination / Examination for Foreign Medical Graduates” (USMLE/ECFMG) Sertifikası 1998

2003-2005 İstanbul’da çeşitli özel hastanelerde Genel Cerrahi Uzmanı

2006-2011 İstanbul Cerrahi Hastanesi “Damar Cerrahisi ve Varis merkezi”, Doç. Dr. Sadettin Karacagil ile birlikte

2011-2012 İstanbul Büyükçekmece Devlet hastanesi ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim, Araştırma hastanesinde Uzman doktor

2012 Ekim ayından itibaren Varis tanı ve Tıbbi-Kozmetik Varis tedavileri ile Tiroid-Meme-Sindirim Sistemi ile ilgili Genel Cerrahi hastalıkların Cerrahi tedavileri ile ilgili olarak özel muayenehane hekimliği

 Başlıca ilgi alanları:

Venöz hastalıkların Venöz Ultrason- Duplex Ultrason ile tanıları

 Varis hastalıklarının Cerrahi/Girişimsel tedavileri:

               Minimal kesi ile Stripping,

               Pake eksizyonları

               Endovenöz Radyofrekans Ablasyon

               Medikal Yapıştırıcı(n-butyl-2-cyanoacrylate: n-BCA) ile Varis tedavisi

USG Guided Foam ablasyon- trunkal venlerin köpük tedavi ile ablasyonu

Kozmetik Amaçlı Varis Tedavileri

              Skleroterapi/Köpük Skleroterapi ve/veya Pake eksizyonları

Derin Ven Trombozu (DVT), Posttrombotik Sendrom (İç varis) duplex ultrason ile tanı ve tedavileri

Venöz etyoloji dışı Bacak şişliklerinin tanı ve tedavileri (Lenfödem, Lipidema)

İnfraabdominal Aort Anevrizması

Carotis Darlığı

Perifer Arter hastalığı-PAD (Alt extremite arteriyel darlıklara bağlı İntermittent klodikasyo, kiritik/subkritik iskemi) tanı, medikal/ girişimsel/cerrahi tedavileri