Görüntüden Rahatsızlık

Bazı hastalarda görüntü çok rahatsız etse de tıbbi olarak hiçbir şikayetleri olmayabilir

Kılcal damarlar(Telenjiektaziler),
yeşil ufak damarlar(Retiküler varisler) ve
büyük yeşil, boğum boğum damarlar (Pakeler)

tek başlarına veya birlikte, görüntüden rahatsızlık ve endişeye neden olabilir.


Geri    ileri