Varis çorabı


corap

corap1

  • Varis çorabı kullanımı  Varisi ortadan kaldırmaz
  • Varis çorabı kullanımı ile Varise bağlı şişlik, ağrı, dolgunluk-ağırlık hissi gibi şikayetleri ortadan kalkabilir veya azalabilir!
  • Varis çorabı kullanımı ayak bileği etrafındaki renk değişiklikleri, deri hasarının artmasını önler
  • Varis çorapları “Venöz yara” tedavisinin bir parçasıdır.
  • Varis çorapları ayak kısmında çok, yukarıya doğru azalan miktarlarda bacağa basınç yapan

özel üretim çoraplardır

 

corap

  • Altta yatan bir toplardamar yetmezliği(Venöz yetmezlik) olmadan sadece telenjiektazi ve retiküler varis olması halinde bunlara yönelik olarak  varis çorabı kullanımına gerek yoktur!

corap2

  • Ana yüzeyel damarda yetmezlik (Basit varis hastalığı-Trunkal Venöz Yetmezlik) veya Posttrombotik sendromda(İç varis) uygun ebat ve basınçta varis çorabı kullanmak gerekebilir.
  • Bazı durumlarda, Posttrobotik sendrom-iç varis hastalarının hayat boyu, farklı basınçlarda  varis çorabı kullanması gerekebilir.