Çözümlerimiz – Mini Pake eksizyonları

  • Altta yatan Derin Venöz Yetmezlik  veya ana yüzeyel yetmezlik (Trunkal Venöz Yetmezlik)olmadığında ve  Skleroterapi sonrası istenmeyen, bazen kalıcı da olabilen hiperpigmentasyon- renk değişikliği riskini almamak veya azaltmak için 4mm’den büyük damarların küçük kesilerden çıkartılması işlemidir.
  • Damarlar çok ufak kesilerden çıkartılır.
  • Tercihen sedasyon altında (uyku hali verilerek)  yapılır.
  • Kozmetik sonuçları başarılıdır.
  • Telenjiektaziler ve retiküler varisler için tamamlayıcı Skleroterapi de aynı seansta yapılabilir.