Bacak şişliği

 

Bacak şişliği

ipli

 • Ayakta uzun süre kalma, aşırı yürüme sonrası olanlar dışındaki bacak şişliklerinin altında ciddi tıbbı problemler yatabilir.
 • Travmaya bağlı olanlar haricinde bacak şişliklerinin çok çeşitli sebepleri vardır
 • Bazen birkaç neden bir arada bulunur ve bacak şişliklerine sebep olabilir

Damar dışı nedenlerle bacak-ayak şişliği

 • Bazı insanlarda baldır- ayak bileği şişliği yapısaldır 
 • Kadınlarda özellikle hamilelik sırasında ve doğum sonrasında ayak bileği ve ayaklarda bir miktar şişlik normal olarak olabilir.
 • İdiyopatik ödem (cyclic edema) 50 yaşın altın kadınlarda sık görülür sebebi bilinmez.
 • Lipidema sık olarak söz edilen ancak sözedildiği kadar sık görülmeyen bacak şişlik nedenlerinden bir tanesidir

Bacaklarda Telenjiektazi-kılcal damarların varlığında varise

bağlanmış ancak altta yatan toplardamar yetmezliği

duplex ultrason ile saptanmamış olan hasta.

Damar dışı nedenlerle bacak-ayak şişliği

 • Ayaklarda özellikle diyabetik hastalarda gelişen enfeksiyonlar veya önemsenmeyen

mantar enfeksiyonlarınabağlı olarak ikincil enfeksiyonlar

 • Enfeksiyon sonrası hastalarda bacakta İkincil (sekonder Lenfödem) gelişebilir

Damar dışı nedenlerle bacak-ayak şişliği

  

LenfödemBacaklarda lenfödem,  dokularda proteince zengin aşırı sıvı birikmesi durumudur.

 • Doğuştan  itibaren  olabilir (Primer Lenfödem)
 • Doğuştan  itibaren  esasen potansiyel olup 20li yaşlarda ortaya çıkabilir (lenfödem tarda)

Bacak-ayaktaki enfeksiyonlar, sık mantar enfeksiyonları sonrasında, bazı paraziter enfeksiyonlara bağlı olarak veya bazen  çok uzun süre tedavi olmamış varis hastalarında ikincil olarak da gelişebilir (sekonder lenfödem)

Bazen, nadiren,  çok ileri derecede olabilir (Elefantiasis)

Damar dışı nedenlerle bacak-ayak şişliği

 • pills2Kalp yetmezliği
 • Böbrek hastalığı
 • Karaciğer hastalıkları gibi sistemik hastalıklar
 • Karın içi kitle(tümör)
 • Jinekolojik kitlelerin bulgularından bir tanesi olabilir.

Bazı ilaçlar ayak şişliğine neden olabilirler:

 1. Oral kontraseptiflerin içinde bulunan Östrojen
 2. bazı tansiyon ilaçları
 3. bazı antidepresanlar
 • Hamilelik sırasında ani gelişen aşırı şişlikler preeklampsi(hamilelik sırasında yüksek tansiyon, görme bulanıklığı, başağrısı, bulantı ve kusma) gibi bulgular yanında tüm vücutta ve bacakta şişlik-ödem ortaya çıkar

Toplardamarlara bağlı bacak-ayak şişlikleri :

Toplardamarlarda gelişen Pıhtıya bağlı:
 • Derin Ven Trombozu (DVT):

bacak derin toplar damarlarının ani gelişen pıhtı ile tıkanması sonucu altta kalan bölgede şişlik gelişir

Bacakta Kanın Göllenmesine bağlı:
 • Basit Varis hastalığı – Trunkal Venöz Yetmezlik

veya

 • Posttrombotik sendrom – İç varis

nedeniyle bacakta kanın göllenmesi nedeniyle olan şişlikler

Kronik, uzun süreli şişlik şeklindedir.

Baldır, ayak bileği ve ayak üzerinde şişlik görülebilir.

Basit varis hastalığına bağlı bacak şişliği


Bacakta gözle görülebilen

varisler yok ancak Duplex inceleme ile

toplardamarlarda yetmezlik (Venöz Yetmezlik)

tesbit edilmiş olan hasta

 Bacakta venöz yetmezliğe bağlı,

kanın göllenmesi nedeniyle olan,

ayak bileğinde şişlik

Basit varis hastalığına bağlı bacak şişliği

 Bacakta gözle görülebilen varislerin yanında

Duplex inceleme ile de toplardamarlarda

yetmezlik (Venöz Yetmezlik) tesbit edilmiş olan hastada

ayak bileğinde ve baldırda şişlik

Toplardamarlara bağlı bacak şişliklerin tanısı nasıl konulur?

Bacak şişliğinde neden Duplex Ultrason yapılır?

duplex01Bacak şişliğinin Toplardamar yetmezliğine(Venöz yetmezlik) bağlı olup olmadığını anlamak

diğer bacak şişliği nedenlerinden ayırıcı tanısını yapabilmek,

basit varis-iç varis ayırımını yapabilmek  için

Muayene sırasında olası sebepler sorgulanıp beraberinde yapılan duplex ultrason inceleme ile

tek seansta

karar verilir.

Duplex Ultrason ile tanı

sislik17

sislik18

Varis için duplex ultrason inceleme ayakta yapılır
Baldırınız sıkılıp, bırakılır, kaçak varlığı, varsa kaçağın süresi, şiddeti belirlenir

Duplex Ultrason ile tanı

Kaçak/Reflü/Yetmezlik olan toplardamarın çeşitli alanlarda ve planlarda çapları ölçülür

sislik19

Toplardamar yetmezliği (Venöz yetmezlik)

 • Orta yaş kadınlarda bacak-ayak şişliğinin en sık sebebi Venöz yetmezliktir.
 • Bacak –ayak şişlikleri Basit Varis Hastalığına(Trunkal Venöz yetmezlik) bağlı ise tedavi ile düzelebilir.
 • Uzun süre tedavisiz kalan Basit varis hastalığına (Trunkal Venöz yetmezlik) bağlı bacak-ayakta şişlik nedeniyle İkincil(Sekonder) Lenfödem gelişebilir!
 • Bu durumda Basit varis hastalığı tedavi edilse bile bacak-ayak şişliği düzelmeyebilir!
 • İç varis tesbit edilirse şişliğin daha fazla artmaması, bacakta  venöz kan kaçağına bağlı deri hasarı gelişmemesi için önlemler alınır!
 • Toplar damar yetmezliği tanısı Duplex Ultrason ile tek seansta konulabilir!